utbildningar

En nyhet från oss på Blue Light Security är att vi har utbildad personal för att hålla utbildningar inom olika fält. Läs nedan för mer information om de olika utbildningarna eller kontakta oss så besvarar vi eventuella frågor och funderingar gällande priser och upplägg kring utbildningarna.

VUXEN-HLR med hjärtstartare | D-HLR | Instruktörsutbildning | Krisstöd

Vuxen-hlr med hjärtstartare

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
– starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
– förstå vikten av regelbunden träning  

D-HLR

- Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp.
- Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering. 
- Största delen i utbildningen är praktisk träning.
- Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande   riktlinjer.
- Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning
– deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR inom 2-6 månader
– sett instruktionsfilmen HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
– läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
– läst in kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning
– läst in handlingsplanen HLR vid drunkning                                             
– genomfört webbutbildning
– förberedd träningsuppgift

Kursinnehåll
Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten. Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR. Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare ska den blivande instruktören kunna:

–Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
– Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
– Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

krisstöd

Syfte
Ge kunskap om stress och krissituationer. Erhålla kunskaper för att kunna hjälpa de som drabbats. Hjälpa till och främja för en god arbetsmiljö och  därigenom förebygga utslitning av personal.

Innehåll
Vad är krisstöd och när behövs det ?
Kunskap om stress och olika krissituationer.
Aktivt lyssnande.
Kännedom om stödformer…
- avlastningssamtal
- debriefing
- kristerapi
Kunskaper i att dra gränser för eget ansvar och engagemang och veta när professionell hjälp behövs. 
Krisstöd – samtalsteknik