Skillnaden mellan ordningsvakten och väktaren

Det råder en allmän missuppfattning om ordningsvakt och väktare. En del av allmänheten tror att dessa två yrkeskategorier är ett och samma jobb med samma uppgifter men olika namn, dock stämmer inte detta då det skiljer sig en hel del mellan de två yrkeskategorierna. Det är stor skillnad mellan befogenheterna men även i sammanhanget och syftet dessa två vistas i skiljer det sig mellan dem. Då vi hyr ut ordningsvakter kommer texten att handla mer djupgående om ordningsvakten.

utbildning

Som ordningsvakt har man ett stort ansvar då du har begränsade polisiära befogeneter. Bland annat får ordningsvakten omhänderta berusade personer på plats. Ordningsvakter utbildas och förordnas av polisen, som också sköter tillsynen av ordningsvakterna. Det är även under polisen som ordningsvakter lyder och är skyldiga att lyda order från. Ordningsvakter är skyldiga att rapportera gentemot polisen och måste lämna rapport vid kännedom om brott. Skulle polisen få kännedom om att en ordningsvakt brutit mot kravet på laglydnad och lämplighet får de återkalla förordnandet. Det finns ett strikt krav på laglygnad.

Befogenheter och skyldigheter

Som ordningsvakt har man en rad skyldigheter och befogenheter.

 

  • Ordningsvakter har befogenhet att omhänderta berusade eller narkotikapåverkade personer som på grund av sitt tillstånd är inkapabla till att ta hand om sig själv eller utgör fara för sig själv eller någon annan.
  • Ordningsvakter har befogenhet att avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller utgör en omedelbara fara för den allmänna ordningen. Om den åtgärden inte visar sig vara tillräckligt har ordningsvakter befogenhet att tillfälligt omhänderta personen. Det gäller även om en sådan åtgärd behövs för att straffbelagd handling ska kunna avvärjas.
  • Primärt ska ordningsvakter försöka prata personer tillrätta, men har befogenhet att använda våld om uppgiften inte kan lösas på ett annat sätt. Det får inte brukas mer våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften. Batong och handfängsel är vanligt förekommande utrustning som kan kompletteras med hund.

Klädsel

En ordningsvakts klädsel bestäms av Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Ordningsvakten måste ha en sådan klädsel så att det klart och tydligt framgår att personen tjänstgör som ordningsvakt, men även utformas på så sätt att dess klädsel inte riskerar att förväxlas med en polis.

väktares roll

En väktare har betydligt färre befogenheter än en ordningsvakt. Till skillnad från ordningsvakter får väktare enbart ingripa på samma sätt som vem som helst i samhället, det vill säga envarsgripande. Det kan exempelvis handla om en person som har begått brott, som är straffbelagt med fängelse, och påträffas på bar gärning eller på flykt. Beträffande väktare är det länsstyrelsen som är ansvarig myndighet för bevakningsföretag och väktare.

Läs mer om ordningsvakt här