hlr utbildning Göteborg

Vi anordnar HLR utbildning Göteborg till företaget. Missa inte företagets viktigaste utbildning utan låt oss utbilda din pesonal inom HLR och rädda liv på arbetsplatsen. Vi på Blue Light Security skräddarsyr er HLR utbildning så att den passar utefter ert företag. Vill du veta mer om hur vi skulle kunna lägga upp er utbildning inom HLR - Kontakta oss här. Det är viktigtaste för oss är att höja vikten i HLR och hur viktigt det är att ha personal på arbetsplatsen som vet vad man ska göra när olyckan är framme. En dags utbildning kan rädda en kollegas liv. 

VUXEN-HLR med hjärtstartare | D-HLR | Instruktörsutbildning | Krisstöd

Varför HLR utbildning på arbetsplatsen

.Att ha utbildad personal inom HLR på  arebtsplatsen kan vara avgörande när olyckan inträffar på arbetsplatsen. Att ha utbildad personal på plats är både en trygghet för kunderna, kollegorna men även för sig själv. Hur ska du göra om en kollega svimmar och blir medvetslös eller om en kollega sätter nått i halsen som gör att personen inte kan andas? Allt detta och lite mer kommer ni att lära er på våra utbildningar. 

 

Plötsligt hjärtstop är en av det vanligaste dödsorsakerna i Sverige och med fler utbildade inom HLR kan vi förhindra fler dödsfall. Med hjärt och lung räddning kan man rädda en persons liv och det ökar chanserna till att överleva med 300%. Varför så många människor dör av hjärtstopp är den okunskap vi har i samhället om HLR, en lätt åtgärd som kan rädda så många liv. Tvivla inte på att boka in företagets viktigaste utbildning redan idag

-  Det kan handla om liv eller död. 

 

Vuxen-hlr med hjärtstartare

Efter genomförd utbildning ska kursdeltagaren kunna:
– identifiera hjärtstopp
– larma 112, samt kännedom om larmoperatörens stödjande roll
– utföra HLR med god kvalitet
– starta hjärtstartaren och följa instruktioner
– lägga en medvetslös person i stabilt sidoläge
– identifiera luftvägsstopp
– utföra ryggslag och buktryck
– Utföra 5 inblåsningar innan HLR vid drunkning
– förstå vikten av regelbunden träning  

D-HLR

- Deltagaren lär sig att lägga en person i stabilt sidoläge, behandla luftvägsstopp samt bedöma om en person har hjärtstopp.
- Deltagaren lär sig att behandla personer med hjärtstopp med defibrillering. 
- Största delen i utbildningen är praktisk träning.
- Efter genomförd utbildning ska deltagaren kunna utföra D-HLR enligt gällande   riktlinjer.
- Efter godkänd utbildning utfärdas kompetenskort som bevis på utbildning.

Instruktörsutbildning Vuxen-HLR

Förkunskaper för instruktörsutbildning
– deltagit i grundutbildning i Vuxen-HLR inom 2-6 månader
– sett instruktionsfilmen HLR, hjärtstartare och luftvägsstopp
– läst in instruktörsbok i vuxen-HLR
– läst in kursbok Första hjälpen och hjärt-lungräddning
– läst in handlingsplanen HLR vid drunkning                                             
– genomfört webbutbildning
– förberedd träningsuppgift

Kursinnehåll
Övningar att instruera andra deltagare genom de praktiska momenten. Lärandemål för deltagare instruktörsutbildning vuxen-HLR. Efter genomgången instruktörsutbildning Vuxen HLR med hjärtstartare ska den blivande instruktören kunna:

–Vad som ska läras ut i en grundutbildning och repetitionsutbildning i vuxen-HLR.
– Hur en instruktör ska lära sig att förmedla kunskapen vidare
– Varför man ska arbeta med kvalitetssäkring och följa det standardiserade kursmaterialet

krisstöd

Syfte
Ge kunskap om stress och krissituationer. Erhålla kunskaper för att kunna hjälpa de som drabbats. Hjälpa till och främja för en god arbetsmiljö och  därigenom förebygga utslitning av personal.

Innehåll
Vad är krisstöd och när behövs det ?
Kunskap om stress och olika krissituationer.
Aktivt lyssnande.
Kännedom om stödformer…
- avlastningssamtal
- debriefing
- kristerapi
Kunskaper i att dra gränser för eget ansvar och engagemang och veta när professionell hjälp behövs. 
Krisstöd – samtalsteknik